Navn og stilling:
Astrid Kragh
Markeschef i Bioenergy and Thermal Power, COWI

Fødselsår og køn:
1969, kvinde

Dato for indtrædelse:
Indtrådt 30.01.17
Udpegningsperiode: 2 år.

Særlige kompetencer:
Uddannet kemiingeniør.
Har erfaring og ekspertise indenfor termisk energiproduktion (fjernvarme, affaldsforbrænding, kraft- og kraftvarmeværker), emissionsforhold og lovgivning/standarder indenfor luftemissionsområdet, salgs-/markedsledelse, projekt- og personaleledelse samt arbejde i store internationale koncerner.

Øvrige ledelseshverv:
IAB
Menighedsrådet i Falslev-Vindblæs Sogn, medlem og kontaktperson for personalet
Assens Skole, næstformand 2002-2010
DDS Kongsdal Gruppe, formand 2005-2009

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed:
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.