Grønne gasser

Nordjyske Bioenergimodeller

Formålet med Nordjyske Bioenergimodeller-projektet var at udvikle forretningsmodeller for en øget udnyttelse af biomasse i den lokale energiproduktion.

Meningen er at biogas, eller pileflis og halm kan indgå i den lokale energiforsyning, og der kan skabes samarbejdsflader mellem landbrug og energiforbrugere, med kommunen som interessent.

Samtidig blev der i dette projekt fokuseret på innovative tiltag så som skitse til erhvervsudvikling i kølvandet på bioenergisatsningen.

Samarbejdspartnere var Frederikshavn-, Thisted-, Vesthimmerland- og Mariagerfjord kommune.

Nye projekter er i støbeskeen.