Blog

Grøn (erhvervs)omstilling kan skabe mange nye jobs

09.10.2015

Af Torben Ladefoged, Direktør for Mariagerfjord Erhvervsråd

I 2012 vedtog et bredt flertal i folketinget den historiske ”Energiaftale 2020”. Aftalen satte en klar kurs for en grøn omstilling af det danske samfund med visionen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i […]

Klimavisioner og erhvervsudvikling fylder for lidt i valgkampen

17.06.2015

Af Jens Rasmussen, CEO, Eurowind Energy, og Lars Udby, direktør for CEMTEC/Hydrogen Valley

Store spørgsmål som erhvervsudviklingen – hvad skal Danmark leve af fremover – klimaudfordringen og energiforsyningssikkerheden fylder meget lidt i den del af valgkampen, […]

Sol og vind er ikke nok – brint og biogas skal med

20.04.2015

Af Lars Udby, Direktør for Hydrogen Valley, Knowledge & Business Center

I 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget en energiaftale, som sigter mod at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050, hvad angår energiforsyning og transport. Aldrig før har så mange […]