Fra vindmøllestrøm til grøn brint

26.05.2016 Af Lars Udby I dette forår kunne Hydrogen Valley/CEMTEC endelig løfte sløret for, at verdens førende gas-producent Air Liquide sammen med danske og udenlandske partnere vil bygge et af Europas største og mest avancerede brintanlæg i Hobro. Og den 4. april tog energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt første spadestik til brintanlægget. Danmark får [...]

Der er et enormt potentiale i brint

15.12.2015 September 2015 tiltrådte Tejs Laustsen Jensen stillingen som direktør i Partnerskabet for Brint og Brændselsceller. Vi har i den anledning stillet Tejs en række spørgsmål. Hvad er din baggrund for at varetage posten som direktør i Partnerskabet for Brint og Brændselsceller? Jeg har i mange år arbejdet med interessevaretagelse og haft ansvar for public affairs, [...]

Grøn (erhvervs)omstilling kan skabe mange nye jobs

09.10.2015 Af Torben Ladefoged, Direktør for Mariagerfjord Erhvervsråd I 2012 vedtog et bredt flertal i folketinget den historiske ”Energiaftale 2020”. Aftalen satte en klar kurs for en grøn omstilling af det danske samfund med visionen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det skal ske blandt andet gennem integrering af vedvarende energikilder som [...]

Klimavisioner og erhvervsudvikling fylder for lidt i valgkampen

17.06.2015 Af Jens Rasmussen, CEO, Eurowind Energy, og Lars Udby, direktør for CEMTEC/Hydrogen Valley Store spørgsmål som erhvervsudviklingen – hvad skal Danmark leve af fremover - klimaudfordringen og energiforsyningssikkerheden fylder meget lidt i den del af valgkampen, som refereres i medierne. Kan vi regne med, at den grønne omstilling fortsat prioriteres af partierne bag energiforliget i [...]

Sol og vind er ikke nok – brint og biogas skal med

20.04.2015 Af Lars Udby, Direktør for Hydrogen Valley, Knowledge & Business Center I 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget en energiaftale, som sigter mod at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050, hvad angår energiforsyning og transport. Aldrig før har så mange partier stået samlet bag et energiforlig, og aldrig før har så mange [...]