CEMTEC styrker organisationen

20-12-2011 For bedre at understøtte og udbygge brint- og brændselscelleklyngen i Hobro har CEMTEC pr. 1. oktober ansat Per Sune Koustrup som Business Development Manager. Per vil arbejde med at fastholde og tiltrække videnstunge arbejdspladser indenfor brændselscelleområdet i særdeleshed og indenfor energiområdet generelt. Direktør Lars Udby udtaler: “Vi har med ansættelsen af Per mulighed for at [...]