Navn og stilling:
Gert Braae, Næstformand
CEO, Wind Cluster II ApS

Fødselsår og køn:
1943, mand

Dato for indtrædelse:
Indtrådt 120813.
Tiltrådt 211116 som næstformand.
Genudpeget 2015 og 2017.
Udpegningsperiode: 2 år.

Særlige kompetencer:
Elektroingeniør, HD i regnskab, enkelt fag fra Can. Merc. studiet.
35 års erfaring som overingeniør og CEO i energiforsyningen.

Øvrige ledelseshverv:
Medlem af Cemtec Fondens forretningsudvalg
Formand for bestyrelsen i Seneco A/S
Formand for bestyrelsen i B4F Consultants
Frivillig Rådgiver i Early Warning

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed:
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.