Grønne gasser

Hvordan indgår brint og biogas i den grønne omstilling?

I 2012 indgik et bredt flertal i Folketinget en energiaftale, som sigter mod at gøre Danmarks energiforsyning og transport uafhængig af fossile brændstoffer senest i 2050. Det kan kun ske gennem øget anvendelse af et integreret system af vedvarende energikilder – heri indgår produktion og anvendelse af såkaldte grønne gasser: brint og biogas. Grønne gasser kan anvendes til opvarmning, de kan indgå i industriproduktion og erstatte benzin og diesel i transportsektoren.

“Overskudsstrøm” fra vindmølleproduktion kan anvendes til produktion af brint, gennem elektrolyse. Denne brint kan anvendes i transportsektoren og i industrien.

Biogas kan anvendes som CO2-neutral erstatning af naturgas. Ved hjælp af brint kan biogas opgraderes til biometan, der kan anvendes bla som erstatning for diesel og benzin i transportsektoren.

Produktion af brint i større mængder kræver lagring. Saltkaverner er velegnede hertil, fordi de har den fornødne tæthed.

Alle tre elementer indgår i de aktiviteter, vi arbejder med i Hydrogen Valley.