Hvad er brint?

Brint har grundstof nr. 1 i Det Periodiske System og er den letteste af alle luftarter. Det er samtidig det mest enkle og mest udbredte grundstof i universet. Brint danner kemiske forbindelser med næsten alle andre grundstoffer, og indgår i størstedelen af alle organiske forbindelser. Sammen med kul (carbon), ilt (oxygen) og H20 (vand) er brint det vigtigste grundstof i levende organismer.

Brintatomet er opbygget af en atomkerne, bestående af én proton og én elektron i en bane omkring kernen. Kernen kan indeholde op til flere neutroner.

På jorden findes brint ikke i fri form, og er derfor ikke en energikilde, men en såkaldt energibærer, som kan bruges til at oplagre og transportere energi.

Vores sol og stjernerne består hovedsageligt af brint. Brints fusion til grundstoffet helium får stjernerne til at udsende energi (Lys) som bl.a. er betingelsen for alt liv på Jorden.

Brint kan således optræde i et energi kredsløb, der starter og slutter med vand og som ikke forurener. Men brint kan også produceres ud fra mange andre forskellige stoffer. I dag produceres det meste brint ud fra naturgas, men da dette er en fossil energikilde medfører en udledning af det fossilt CO2.

Brint kan også fremstilles katalytisk (altså ved en kemisk forbindelse) ud fra ethanol eller metanol, som igen kan fremstilles ud fra biomasse.

Slutteligt, kan brint kan også fremstilles ved elektrolyse, hvor man spalter vand og får brint og ilt med strøm. Denne strøm kan komme fra f.eks. vindmøller eller solceller.

Hvis vi i fremtiden skal basere en væsentlig del af vores energiforsyning på vedvarende energi, så er det nødvendigt at finde en eller anden form for energibærer. Vindmøllerne producerer ikke energi, når der er vindstille, og omvendt når det blæser, så producerer vindmøllerne mere energi, end vi kan nå at aftage. Derfor har vi brug for et stof, som kan lagre energi og som kan skabe balance mellem produktion- og forbrug af energi. Samtidigt har vi også brug for et fossil-frit brændstof, som kan bruges i transportsektoren i stedet for benzin og diesel. Dette stof kunne meget vel være brint, da det med fordel kan produceres på tidspunkter, hvor der er overskud i el-produktionen

Kilder:
www.global-klima.org
http://www.hydrogennet.dk/brint/