Hvad er kaverner?

I Danmark varierer gasforbruget alt afhængig af de skiftende årstider. På vinterdage er forbruget størst, og kan her komme op på ca. 30-33 mio. Nm3 (normalkubikmeter) i døgnet. Den maksimale leverance af naturgas fra Nordsøen er ca. 22-24 mio. Nm3 i døgnet. For at det regnestykke går op, er det nødvendigt at have lagre med gas for at kunne levere de nødvendige mængder til forbrugerne.

Lagrene bliver fortrinsvist fyldt op med gas om sommeren, når forbruget ikke er så stort.
Gaslagrene skal desuden fungere som nødforsyningslagre i tilfælde af, at der sker et forsyningssvigt eller et brud på gasledningerne i transmissionsnettet.

Et af de gaslagre ligger ved Lille Torup i Nordjylland, og er ejet af Energinet.dk. Her lagres gassen i store hulrum – også kaldet kaverner. Disse kaverner er udskyllet i en salthorst og ligger i ca. 1.000 – 1.700 meters dybde, er 200 – 300 m høje og 40-60 m i diameter.

En salthorst er en underjordisk formation af salt, der er dannet for mange millioner år siden. En salthorst kan sammenlignes med en kæmpe ballon af salt, som er steget op fra undergrunden, hvor saltet findes som geologisk lag.

Salthorsten er dannet af inddampet havvand og er et rent naturprodukt, der indeholder de samme mineraler, som vi finder i havvand, og er kilde til salt både som spisesalt og til det vejsalt, vi spreder på vejene. I mere end 50 år har saltfabrikken i Mariager (nu Akzo Nobel) skyllet salt ud fra den salthorst, som er beliggende i Hvornum.

Salthorsten opstår fordi salt har en relativ lav vægtfylde, og på grund af den lave vægtfylde og et højere tryk fra de omkringliggende bjergarter vil saltet søge opad. En salthorst kan rejse sig mange kilometer op igennem de ovenliggende geologiske lag, og kan endda også gennembryde jordoverfladen.

Kavernerne er, på grund af deres tæthed og uigennemtrængelighed, meget velegnet til opbevaring af grønne gasser.

Kilder:
www.ilvid.dk
www.energinet.dk