Vores vision og mission

Vision

Vi vil med udgangspunkt i Danmarks politisk vedtagne grønne omstilling, hvor det fremtidige energisystem baseres på vedvarende energi, være ledende dansk center for udnyttelse af brint og biogas til bæredygtig vækst og udvikling.

Mission

Vi er et videns- og erhvervscenter, der afdækker muligheder, tiltrækker investeringer og skaber viden, vækst og arbejdspladser inden for brint og biogas som led i den grønne omstilling af det danske energisystem.
Det gør vi i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer, universiteter og offentlige myndigheder.