Vores historie

Med ønsket om at udvikle og fremme erhvervsudviklingen inden for energiområdet i Region Nordjylland blev der i år 2001 taget det første spadestik til et erhvervscenter i Hobro. Centeret åbnede i 2002 og fik navnet CEMTEC, som er en forkortelse for Center for Energi og Materialeteknologi. CEMTEC blev indviet i 2002 og er initieret af daværende Hobro Kommune og Hobro Erhvervsråd.

Formålet var at kombinere viden, innovation og netværk i et stærkt koncept, der giver den enkelte virksomhed en klar konkurrence- og udviklingsmæssig fordel.

Erhvervscenteret blev hurtig beboet af innovative virksomheder og var medvirkende til at fastholde og videreudvikle den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige vækst, som området har oplevet de senere år.

CEMTEC organisationen bestod dengang af to fuldtidsansatte, og det primære fokus var at udleje og vedligeholde faciliteterne og bygningerne. Efter år 2005 blev profilen skærpet. Organisationen stod stadig for drift og vedligeholdelse af bygningerne, men begyndte samtidig at gennemføre aktiviteter og deltage i projekter med udgangspunkt i den grønne omstilling af det danske energisystem.

Gennem projekterne har CEMTEC medvirket til at skabe mere end 200 nye videnbaserede arbejdspladser. Arbejdspladserne er typisk blevet etableret i forlængelse af projekterne.

Ydermere har CEMTEC inden for de sidste år høstet regional-, national- og international anerkendelse blandt offentlige aktører og store private virksomheder, hvilket har ført til aktiviteter og et stærkt samarbejde med aktører inden- og uden for Danmarks grænser. Dette koblet med en stigende udvikling for grøn energiomlægning både i Danmark, men også i resten af verden, giver organisationen nogle nye muligheder i retning af at omsætte danske klimavisioner til konkret handling gennem fokus på grønne gasser.

For at indikere og synliggøre den udvikling, som organisationen har været igennem blev det i 2015 besluttet at markedsføre videncentret som Hydrogen Valley for herigennem at skabe bedre overensstemmelse mellem videncentrets kernekompetence og navnet.

CEMTEC Erhvervspark vil fortsat danne den fysiske ramme omkring Hydrogen Valleys aktiviteter.

Vores vision og mission

Vision

Vi vil med udgangspunkt i Danmarks politisk vedtagne grønne omstilling, hvor det fremtidige energisystem baseres på vedvarende energi, være ledende dansk center for udnyttelse af brint og biogas til bæredygtig vækst og udvikling.

Mission

Vi er et videns- og erhvervscenter, der afdækker muligheder, tiltrækker investeringer og skaber viden, vækst og arbejdspladser inden for brint og biogas som led i den grønne omstilling af det danske energisystem.
Det gør vi i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer, universiteter og offentlige myndigheder.