Navn og stilling:
John Fly Sørensen
Ejer, Dania Electric A/S

Fødselsår og køn:
1962, mand

Dato for indtrædelse:
Indtrådt 120813.
Genudpeget 2015 og 2017.
Udpegningsperiode: 2 år.

Særlige kompetencer:
Uddannet el-installatør.

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem, Arden El-service
Bestyrelsesmedlem, Mariager Fjernvarmeværk

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed:
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.