Navn og stilling:
Leif Skaarup
1. Viceborgmester, Mariagerfjord Kommune

Fødselsår og køn:
1972, mand

Dato for indtrædelse:
Indtrådt 31.12.13
Udpegningsperiode: 4 år.

Særlige kompetencer:
Politisk styring og økonomi
Offentlig administration

Øvrige ledelseshverv:
Mariagerfjord kommune – 1. Viceborgmester
Kommunekontaktråd (KKR) – medlem
Mariagerfjord Erhvervsråd – forretningsudvalgsmedlem
FOA Mariagerfjord – bestyrelsesmedlem og politisk kasserer
FOA – Hovedbestyrelsessuppleant

Udpeget af:
Mariagerfjord Kommune

Uafhængighed:
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.