Navn og stilling:
Mogens Jespersen
Borgmester, Mariagerfjord Kommune

Fødselsår og køn:
1956, mand

Dato for indtrædelse:
Indtrådt 31.12.13
Udpegningsperiode 4 år.

Særlige kompetencer:
Politisk styring og økonomi
Offentlig administration

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelse Mariagerfjord Erhvervsråd
Bestyrelse Hadsund Fjernvarmeværk
Næstformand Spar Nord Aktionærråd
Bestyrelse Stinne og Martinus Sørensens Fond
Formand Martinus Sørensens Mindefond
Repræsentantskab Alm Brand A/S
Bestyrelse PKA Pension A/S
Bestyrelse Pensionskassen Sygeplejersker
Bestyrelse Hospice Mariagerfjord

Udpeget af:
Mariagerfjord Kommune

Uafhængighed:
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.