Navn og stilling:
Peter Christensen, Formand
Senior Director Advanced Manufacturing Engineering Motor, GRUNDFOS Holding A/S og
Managing Director, Sintex A/S

Fødselsår og køn:
1960, mand

Dato for indtrædelse:
Indtrådt 060901 – Fratrådt 040209.
Indtrådt 120813 som næstformand.
Tiltrådt 211116 som formand.
Genudpeget 2015 og 2017.
Udpegningsperiode: 2 år.

Særlige kompetencer:
Ph.D. og M.Sc. Mechanical Engineering, Danmarks Tekniske Universitet
HDi Aarhus Universitet
Diplomlederuddannelse

Øvrige ledelseshverv:
Medlem af Cemtec Fondens forretningsudvalg
Formand for bestyrelsen for Rustfri Stålteknik A/S
Medlem af Forretningsudvalget for Mariagerfjord Erhvervsråd
Medlem af repræsentantskabet for Mariagerfjord Erhvervsråd
Medlem af bestyrelsen for DI Aalborg
Medlem af bestyrelsen i Hobro IK A/S
Medlem af bestyrelsen på Mariagerfjord Gymnasium
Formand for bestyrelsen i Pulvermetallurgisk forening i Danmark

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed:
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.