Navn og stilling:
Peter Christensen, Næstformand
Senior Director Advanced Manufacturing Engineering Motor, GRUNDFOS Holding A/S og
Managing Director, Sintex A/S

Fødselsår og køn:
1960, mand

Dato for indtrædelse:
Indtrådt 06.09.01 – Fratrådt 04.02.09
Indtrådt 12.08.13 som næstformand.
Tiltrådt 21.11.16 som formand.
Genudpeget 2015 og 2017.
Fratrådt som formand 04.03.19
Udpegningsperiode: 2 år.

Særlige kompetencer:
Ph.D. og M.Sc. Mechanical Engineering, Danmarks Tekniske Universitet
HDi Aarhus Universitet
Diplomlederuddannelse

Øvrige ledelseshverv:
Medlem af Cemtec Fondens forretningsudvalg
Formand for bestyrelsen for Rustfri Stålteknik A/S
Medlem af Forretningsudvalget for Mariagerfjord Erhvervsråd
Medlem af repræsentantskabet for Mariagerfjord Erhvervsråd
Medlem af bestyrelsen for DI Aalborg
Medlem af bestyrelsen i Hobro IK A/S
Medlem af bestyrelsen på Mariagerfjord Gymnasium
Formand for bestyrelsen i Pulvermetallurgisk forening i Danmark

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed:
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.