Power2Met

Formålet med Power2Met projektet er at designe og opbygge et pilotanlæg til et komplet, standardiseret og modulopbygget el-til-methanol-anlæg. Ved at udnytte CO2 og brint i en syntetisk proces vil anlægget producere methanol.

Med etableringen af anlægget, der er det første af sin art i Danmark, forventer parterne bag projektet at have skabt grundlaget for et komplet, standardiseret og modulopbygget methanol-anlæg, der kan opstilles lokalt i tilknytning til virksomheder, som udleder CO2. Det kan for eksempel være biogasanlæg, der kan opnå en bedre forretning ved at udnytte CO2 til at fremstille methanol i stedet for at lede den ud i atmosfæren.

Udover CO2 indgår brint i fremstillingen af methanol. Methanol-anlægget omfatter derfor en elektrolyse-enhed. Enheden konverterer strøm til brint, og når strømmen produceres på tidspunkter, hvor den er billig, kan methanolproduktion være en ekstra god forretning. Det kan for eksempel være tilfældet om natten, hvor der er meget vindenergi i nettet.

P2M_Organization_

Elektrofuels som methanol – eller ”flydende el”, som det populært kaldes – forventes at få et gennembrud i de kommende år. Ved at producere elektrofuels kan man udnytte strømmen fra vindmøller i de perioder, hvor kapaciteten overstiger efterspørgslen, og dermed kan de også bidrage til et sikre den nødvendige balance mellem forbrug og efterspørgsel i nettet. Den ”flydende el” fra vedvarende energikilder kan ledes over i transportsektoren og og bidrage til at gøre den grønnere.

Projektet har modtaget støtte fra EUDP til etablering af anlægget, som bliver placeret i Nordjylland. Projektet løber fra februar 2019 til februar 2021.

Tidsramme 
Februar 2019 – februar 2021

Finansiering
EUDP

Partnere

GreenHydrogen
Re::Integrate
Aalborg Universitet
Hydrogen Valley
E.ON
NGF Nature Energy
Drivkraft Danmark
Rockwool
Process Engineering
Holtec Automatic-Nord
Lillegaarden EL

Kontakt

Lotte Lykkenshede
Administration / Project Coordinator

+ 45 96 40 15 00
lotte@hydrogenvalley.dk