Produktion og udnyttelse af brint

FCH Train projektet vil udvikle et uddannelsesforløb til automekanikere, som sætter fokus på brint og brændselscellekøretøjer (busser, biler, trucks mv.) Projektet vil samle erfaring fra Danmark, Belgien og Skotland, som alle besidder en viden inden for brint og brændselsceller. Når indholdet og uddannelsesforløbet er på plads, vil det blive testet på Auto Teknisk Center i Viborg, som er en del af Mercantec.

Ambitionen er at få uddannelsesforløbet akkrediteret, og herefter implementeret som en del af det danske og skotske uddannelsessystem.

Projektet er et samarbejde mellem den belgiske busproducent Van Hool, Aberdeen City Council, Mercantec, Ballard Power Systems Europe og Hydrogen Valley/CEMTEC.

FCH Train er støttet af EU-programmet Erasmus+, og varer indtil oktober 2018.

CrossCut har en ambition om at udvikle, teste, evaluere og demonstrere et vedvarende hybrid energisystem med brændselsceller i et virkeligt miljø.

Der skal udvikles et grundlæggende standardiseret PEM (Proton Exchange Membrane) brændselscellesystem med hybrid kompatibilitet, der kan anvendes i produkter på flere markeder, med minimale ændringer. Ambitionen er også, at brændselscellesystemet kan integreres med andre energilagringsteknologier for at imødekomme slutbrugernes krav til bæredygtige energiløsninger for stationære og mobile applikationer.

Konsortiet består af Ballard Power Systems Europe, Aalborg Universitet, Stofa og Hydrogen Valley/CEMTEC.
Projektet løber fra november 2016 til december 2019, og er støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

HyBalance projektet skal vise hvordan man i form af brint kan lagre vedvarende energi og flytte den over i transport-sektoren. Produktion af grøn brint ved hjælp af vindmøllestrøm og PEM elektrolyse er en kendt og dokumenteret teknologi, men i HyBalance projektet vil der ske en videreudvikling af nøgleteknologierne.
Produktionen af brint skal ske gennem elektrolyse af vand. Derved bliver det muligt at lagre vindmøllestrøm, og det kan ske i de perioder, hvor der er rigeligt af den, og elprisen derfor er lav.
Brintproduktionen vil bidrage til at balancere elnettet, hvilket er væsentligt for at sikre stabil spænding i nettet.

Projektet er budgetteret til 15 millioner € og modtager støtte fra det danske ForskEL program, der administreres af Energinet.dk, og EU’s Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking.
Partnerne i projektet er: Air Liquide, Hydrogenics, LBST, Neas Energy og Hydrogen Valley/CEMTEC.

Læs mere på hjemmesiden: www.hybalance.eu

HyFlexDrive projektet fokuser på at udvikle næste generations fleksible- og prisvenlige brændselscellesystem til gaffeltrucks.

Målet er at introducere brintdrevne gaffeltrucks på markedet inden for de næste år, som et holdbart økonomisk og emissionsfrit alternative til diesel- og batteridrevne gaffeltrucks.

Partnerne i HyFlexDrive projektet er det taiwanske firma M-Field, Dantherm Power A/S, Aalborg Universitet og CEMTEC.

Projektet startede i marts 2015 og løber til september 2017.
Projektet er støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som har bevilliget 9,69 mio. DKK til indsatsen.

Power2Hydrogen

Målet med Power2Hydrogen projektet er at demonstrere, hvordan brint til højværdimarkeder som transport og industri kan produceres ved hjælp af PEM-elektrolyse.

Elektrolyseanlægget skal ligge i Hobro Syd, hvor det skal levere brint til Sintex, der bruger brint i sin produktion. Anlægget skal også levere brint til de planlagte brinttankstationer, som i de kommende år bliver opført forskellige steder i Jylland.

Elektrolyseanlægget skal samtidig være med til at sikre balance i el-nettet. Produktionen af brint sker, når der er overskud af strøm på nettet (når vindmøllerne producere mere el, end der aftages), og vil derfor være CO2 fri.

Samarbejdspartnerne er Air Liquide DK, NEAS, EMD, AAU Plan og AAU IET.