Saltkaverner som lager for grønne gasser

Grøn Balancekraft

I sommeren 2012 kontaktede Akzo Nobel Salt i Mariager CEMTEC med ønsket om assistance til at undersøge, hvorvidt de udtjente kaverner i Hvornum vest for Hobro kan tjene som lager for energigasser som brint og metan.

Et projekt blev etableret under navnet Grøn Balancekraft.

Formålet med projektet var at belyse, om overskydende fluktuerende vind- og solcellestrøm via elektrolyse kan lagres i form af energigasser i Akzo Nobels saltkaverner og atter omdannes til elektricitet, når der er underskud i elsystemet.

Samarbejdspartnere var AkzoNobel og Air Liquide.

Nye studier er under overvejelse.