Navn og stilling:
Søren Knudsen Kær
M.Sc., PhD Mechanical Engineering, AAU

Fødselsår og køn:
1972 år, mand

Dato for indtrædelse:
Indtrådt 04.02.09
Genudpeget 2013 og 2017.
Udpegningsperiode: 4 år.

Særlige kompetencer:
Professor på Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet. Har mere end 15 års erfaring med forskning og udvikling inden for brint og brændselscelleområdet. Har opbygget et stort netværk til såvel danske som internationale virksomheder og forskningsinstitutioner og deltaget i en lang række forskningsprojektet støttet af ForskEL, EUDP, Innovationsfonden mv. Har haft en nøglerolle i opbygningen af den Nordjyske styrkeposition særligt inden for HTPEM brændselsceller, men også systemaktiviteter inden for LTPEM brændselsceller og senest PEM elektrolyse og fremstilling af syntetiske brændstoffer.

Øvrige ledelseshverv:
Medlem af FCH-JU Research Grouping
Bestyrelsesmedlem, Partnerskabet for brint og brændselsceller

Udpeget af:
Aalborg Universitet

Uafhængighed:
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.