Allan Holm Jørgensen

Navn og stilling
Allan Holm Jørgensen

Alder og køn
44 år, Mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt: 01.01.21
Udpegningsperiode udløber 01.01.23

Særlige kompetencer

Øvrige ledelseshverv

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.