Astrid Kragh

Navn og stilling
Astrid Kragh
Business Development Director
Green Fuels and Energy, COWI

Alder og køn
53 år, kvinde

Dato for indtrædelse
Indtrådt 30.01.17

Genudpeget 05.01.21
Udpegningsperiode udløber 05.01.23

Særlige kompetencer
Uddannet kemiingeniør.
Har erfaring og ekspertise indenfor termisk energiproduktion (fjernvarme, affaldsforbrænding, kraft- og kraftvarmeværker), emissionsforhold og lovgivning/standarder indenfor luftemissionsområdet, salgs-/markedsledelse, projekt- og personaleledelse samt arbejde i store internationale koncerner.

Øvrige ledelseshverv
IAB
Menighedsrådet i Falslev-Vindblæs Sogn, medlem og kontaktperson for personalet
Assens Skole, næstformand 2002-2010
DDS Kongsdal Gruppe, formand 2005-2009

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.