Photos by Evida.

Brint i rør

CO2- og brinttransport igennem rør er en vigtig integrator for mere CCU i Danmark, da alt tyder på, at der vil blive behov for transport af større mængder af CO2 og brint over længere afstande. Dette projekt vil gennem tekniske og økonomiske forundersøgelser, klarlægge potentiale og udfordringer ved denne form for CO2- og brinttransport. Transporten vil blive koblet til potentielle PtX forbrugere for at kunne klarlægge potentialet for fremtidig rørføring til PtX produktion i det nordjyske.

I dag bliver langt hovedparten af brint transporteret i tryktanke på lastbiler. Brint fylder imidlertid meget og skal ved transport i tryktanke komprimeres, og det kræver en del energi. I et fremtidigt samfund med en omfattende produktion af brint er det ikke hensigtsmæssigt hverken økonomisk, energimæssigt eller trafikmæssigt at transportere gassen rundt via landevejene – her skal den føres rundt gennem nedgravede rør, som vi i dag gør med naturgas og biogas. Naturgassen til husholdninger vil blive udfaset som led i den grønne omstilling, og nogle af rørene vil kunne genbruges til transport af brint. Men der bliver også behov for nye rørføringer – og her er det vigtigt at få dokumenteret, hvor behovet er.

Til gengæld er der markante fordele ved at etablere en rørført brintinfrastruktur – ikke mindst økonomisk, når store mængder brint skal transporteres rundt blandt producenter og aftagere. Producenterne opnår desuden den fordel at kunne producere brinten mere fleksibelt og når elpriserne er gunstige, og aftagerne får med rørført brintinfrastruktur og lagerkapacitet i kaverner en stabil leverance af brint.

På baggrund heraf har Evida sammen med Hydrogen Valley, Gas Storage Denmark og Eurowind foretaget en analyse og kortlægning af et muligt fremtidigt brintlandskab i et ca. 40 kilometers bælte hen over Nordjylland, som omfatter Mariagerfjord.

Tidsramme
2022 – 2023

Projektet er en del af CO2Vision er finansieret af REACT-EU-midler.

Partnere

Evida, Gas Storage Denmark, Eurowind og Hydrogen Valley