Cirkulær økonomi – i energikredsløbet omkring Hobro

Af Lars Udby Direktør for Hydrogen Valley, Part of House of Energy Bragt i Nordjyske Stiftstidende 8. november 2017 I de seneste år er der kommet meget fokus på cirkulær økonomi. Bestræbelserne på at øge genbrug og tænke ”vugge-til-vugge” princippet ind i fremstilling og genanvendelse af produkter vinder frem. I stedet for at være orienteret mod…

Brintbusser til Nordjylland

01.03.2017 Af Lars Udby, Direktør Hydrogen Valley Sidste forår kunne vi løfte sløret for, at et af Europas største elektrolyseanlæg bliver bygget i Hobro. Med projektet, som har fået titlen HyBalance, får vi mulighed for at vise, hvordan man kan udnytte vindmøllestrøm til at fremstille grøn brint. Som et resultat af projektsamarbejdet i HyBalance, kan…

EU’s ambitiøse mål for reduktion af CO2 inden for transport og landbrug er en gave til den danske innovationsevne!

25.07.2016 Af Hans Jørgen Brodersen, Projektleder, Civilingeniør i International Teknologiplanlægning Danmark har længe ligget i front med energiomstillingen fra fossile ressourcer til vedvarende ressourcer. Denne omstillingsvillighed bygger på en modig ambitiøs politisk vision, som befolkningen bredt har taget til sig og støttet. Troen på, at klimaproblemerne er reelle, og at det nytter at spare på…

Fra vindmøllestrøm til grøn brint

26.05.2016 Af Lars Udby I dette forår kunne Hydrogen Valley/CEMTEC endelig løfte sløret for, at verdens førende gas-producent Air Liquide sammen med danske og udenlandske partnere vil bygge et af Europas største og mest avancerede brintanlæg i Hobro. Og den 4. april tog energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt første spadestik til brintanlægget. Danmark…

Der er et enormt potentiale i brint

15.12.2015 September 2015 tiltrådte Tejs Laustsen Jensen stillingen som direktør i Partnerskabet for Brint og Brændselsceller. Vi har i den anledning stillet Tejs en række spørgsmål. Hvad er din baggrund for at varetage posten som direktør i Partnerskabet for Brint og Brændselsceller? Jeg har i mange år arbejdet med interessevaretagelse og haft ansvar for public…

Grøn (erhvervs)omstilling kan skabe mange nye jobs

09.10.2015 Af Torben Ladefoged, Direktør for Mariagerfjord Erhvervsråd I 2012 vedtog et bredt flertal i folketinget den historiske ”Energiaftale 2020”. Aftalen satte en klar kurs for en grøn omstilling af det danske samfund med visionen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det skal ske blandt andet gennem integrering af vedvarende energikilder…

Klimavisioner og erhvervsudvikling fylder for lidt i valgkampen

17.06.2015 Af Jens Rasmussen, CEO, Eurowind Energy, og Lars Udby, direktør for CEMTEC/Hydrogen Valley Store spørgsmål som erhvervsudviklingen – hvad skal Danmark leve af fremover – klimaudfordringen og energiforsyningssikkerheden fylder meget lidt i den del af valgkampen, som refereres i medierne. Kan vi regne med, at den grønne omstilling fortsat prioriteres af partierne bag energiforliget…

Sol og vind er ikke nok – brint og biogas skal med

20.04.2015 Af Lars Udby, Direktør for Hydrogen Valley, Knowledge & Business Center I 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget en energiaftale, som sigter mod at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050, hvad angår energiforsyning og transport. Aldrig før har så mange partier stået samlet bag et energiforlig, og aldrig før har så…