CO2 fangst på Vindø tegl

Baggrund

Vindø Teglværk er siden 2007 ejet af Randers Tegl og producer årlig 22 mio. mursten.

Randers Tegl er en energiintensiv virksomhed, der bruger ca. 15,7 mio. m3 naturgas årligt, og som udledte i alt 41.279 tons CO2 i Danmark i 2020, hvoraf 6.707 tons CO2 blev udledt fra Vindø Teglværk. Det er Randers Tegls ambition at være den førende leverandør i Skandinavien af bæredygtige byggematerialer i tegl, og man har forventninger om vækst i de kommende år.

Med ambitionen om at Randers Tegl som minimum skal leve op til regeringens 70% CO2 reduktionsmål i 2030 og på sigt sikre CO2 neutralitet, ønsker Randers Tegl med dette projekt at opbygge viden, som skal forberede en eventuel investering i et fuld skala CO2 fangst anlæg på Randers Tegls værker.

 

Projektet

Man vil bruge Vindø Teglværk som løftestang til forprojekter på de øvrige teglværker, da Vindø Teglværk er den produktionsenhed, som er længst fremme med at implementere bæredygtige løsninger.

Produktionen på Vindø Teglværk driftes på naturgas og er delvist baseret på biogas gennem opkøb af biogas certifikater. Virksomheden har i sin drift flere fuldautomatiserede produktionsanlæg, herunder en 138 m lang gasfyret ovn, der brænder ved 1.040 grader.

Man ønsker under projektet en beskrivelse af teknologier, der anvendes, samt hvorfor og hvordan. Man ønsker en validering og analyse af de løsninger, der matcher bedst de behov, anlæg og fysiske muligheder, som Randers Tegl har på deres teglværker. Det sker med udgangspunkt i en overordnet målsætning om, at man gerne vil genbruge CO2’en i eksempelvis grønne brændstoffer, hvis det er teknisk og økonomisk muligt.

 

Forventede resultater

På Vindø Teglværk forventes en investering i et CO2 fangst-anlæg at kunne bidrage til opsamling af ca. 6.707 tons CO2 på årsbasis. Den CO2, der fanges fra Vindø, vil kunne generere ca. 40 mio. liter grønt brændstof sammen med brint og oxygen.

Teknologi

AAT-teknologien (Advanced Amine Technology) er en blandt flere muligheder, som afdækkes og benchmarkes i forhold til driftsmønstre, energiforbrug og røggaskvalitet/CO2-koncentration. Samtidig ønskes større viden omkring røggassen og CO2-indhold, således at man har mulighed for at dimensionere den teknisk set mest attraktive løsning.

Tidsramme
2021 – 2023 (fase 1)

Finansielle
partnere

Randers Tegl A/S
Olicem
CO2-Vision, støttet af EU

Kontakt

Thomas Munch
Business Developer

+ 45 2424 2253