Formålet med CrossCut projektet er at udvikle, teste og demonstrere et vedvarende, hybridt nødstrømssystem med brændselsceller. Nødstrømsløsningen er etableret på et af Stofas fiberbredbåndssites i Danmark. Stofa er gået med i projektet, da de har et ønske om at bidrage til et mere bæredygtigt samfund ved at understøtte konverteringen til et grønnere energisystem.    

Der er i projektet blevet udviklet et grundlæggende standardiseret PEM (Proton Exchange Membrane) brændselscellesystem med hybrid kompatibilitet, der kan anvendes i produkter på flere markeder, med minimale ændringer.

Brændselcellesystemer er karakteriseret ved en betydelig skalérbarhed og har derfor en vis fleksibilitet i sin opbygning. På sigt er målet, at brændselscellesystemet vil kunne integreres med andre energilagringsteknologier for at imødekomme slutbrugernes krav til bæredygtige energiløsninger for stationære og mobile applikationer.

Udbredelsen af brændselscellesystemer i nye markeder vil bidrage til at udvikle produktionsbasen og produktionsvolumen. Desuden vil det også bidrage til at øge bevidstheden om de eksisterende muligheder inden for brændselscelle- og brintteknologi for herved at tage et vigtigt skridt mod målet om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

CrossCut projektet forløb indtil udgangen af 2020, og havde et samlet budget på 15 millioner kroner, med 8,3 millioner kroner i bidrag fra det danske støtteprogram EUDP.

Tidsramme 
Oktober 2016 – december 2020

Finansiering
EUDP

Partnere

Ballard Power Systems Europe 
Aalborg Universitet
Stofa
Hydrogen Valley

Kontakt

Søren Bjerregaard Pedersen
CEO

+45 20 27 92 42
soren@hydrogenvalley.dk