DACCU

Denmark-Alberta CCU Collaboration (DACCU) er en internationaliseringsaktivitet, der er udviklet af Green Hub Denmark og Hydrogen Valley. Projektet sigter mod at matche danske aktører med aktører fra Alberta indenfor CCU og PtX med henblik på at øge det internationale samarbejde, fremme eksporten til Canada og tiltrække investeringer til Danmark

Green Hub Denmark og Hydrogen Valley vil i fællesskab gennemfører DACCU ved at facilitere følgende aktiviteter:

  • Udarbejdelse af en markedsanalyse, der beskriver danske virksomheders muligheder indenfor PtX og CCU i Alberta, og Canada generelt.
  • Indledende 1:1 matchmaking gennem virtuelle møder.
  • Facilitering af en række sektorrelevante webinarer.
  • Gennemførsel af en matchmakingtur til Alberta.
  • Evaluering af processerne i projektet.

DACCU er en additionel aktivitet ift. erhvervsfyrtårnet i nord, CO2VISION. Projektet skal styrke projektets internationaliseringspotentiale.

  • Startdato for projekt: 1. januar 2023
  • Tidsramme for aktiviteter: 12 måneder
  • Slutdato for projektet: 31. december 2023
  • DACCU er en del af CO2Vision, og finansieret af REACT-EU-midler.

Tidsramme
2023

DACCU er en ekstra aktivitet ift. erhvervsfyrtårnet i nord, CO2VISION.