Det kan vi hjælpe med

Hydrogen Valley har mere end 15 års erfaring med at bringe Power-to-X fra idé til konkret handling. I samarbejde med partnere og aktører har vi været med til at sætte den grønne omstilling på dagsordenen både lokalt, nationalt og internationalt. 

Skal vi sammen trykprøve jeres Power-to-X idé, så tøv ikke med at kontakte os.

Hydrogen Valley kan afdække potentialet i jeres Power-to-X overvejelser og omsætte projektidéer til udførsel.  Vi gennemfører projekter, udvikler forretningsmodeller og koncepter, og vi afdækker muligheder for partnerskaber og finansiering.

Vi forstår kompleksiteten i projektbaserede opgaver og hjælper med at sikre den rette håndtering af projektet, som matcher jeres krav og behov.

Konceptdesign: I den første fase kan vi hjælpe med konceptualisering af jeres idé, hvor vi sammen verificerer ideens relevans og markedsparathed, samt om der er grundlag for, at vi går videre til fase 2. Vi kan desuden være med til at dele arbejdsgangen op i faser, der er befordrende for det videre arbejde, samt forestå de indledende tekniske beregninger ,som skal ligge til grund for investeringsbeslutningen. Vi assisterer derudover med strategisk kommunikation til beslutningstagere og investorer, og vi er bindeled mellem teknikere og forretningsfolk.

Partnerskab: Et stærkt partnerskab er både grobund og forudsætning for, at projektideen bliver ført ud i livet. Hydrogen Valley har et stort netværk til virksomheder i forskellige grene af energi-værdikæden både nationalt og internationalt. Vi ved, hvordan man på bedste vis koordinerer mellem projektpartnere fra forskellige lande og organisationer, og vi kan pege på de rette partnere, der kan være med til at realisere lige netop jeres idé – fra teknologi- og vidensleverandør over implementering til de fremtidige kunder.

Finansiering: Når konceptualisering og partnerskabet er kortlagt, så står behovet for finansiering også klart i fase 3. Hydrogen Valley kan foretage en screening af finansieringsmuligheder, som kan give jer et validt beslutningsgrundlag for, om der skal investeres i projektet og den efterfølgende projektansøgning. Hvis I går videre med projektet, kan Hydrogen Valley også være behjælpelig med at skrive ansøgning og forberede de rette datagrundlag i finansieringsprocessen.    

Udførsel: Når projektansøgningen er sendt ind og godkendt i fase 4, så venter et stort arbejde med at iværksætte projektopgaverne, så vejen fra teknologi til marked kan blive modnet. Hydrogen Valley har solide kompetencer inden for projektledelse, administration og formidling af offentligt støttede energiprojekter, og vi ved, hvordan man synliggør projektets fremskridt og resultater.

Kort sagt: vi bringer Power-to-X hele vejen fra ide til marked!   

Har du en projektidé inden for Power-to-X?

Power-to-X teknologierne er en oplagt løsning til at realisere regeringens 2030-mål, og der er et stort behov for virksomheder, der kan udvikle produkter som kan udfase og reducere forbruget af fossile brændsler. Har du en Power-to-X projektidé? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi tager gerne en indledende dialog og får afklaret dine muligheder.