Dynflex

Digitalization and Test for Dynamic and Flexible Operation of PtX Components and Systems

Fremtidens grønne energisystem kræver en kraftig udbygning af fluktuerende vedvarende energikilder, såsom vind og sol. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler energiforbrugende anlæg, der er fleksible og kan udnytte den vedvarende energi, når den er til rådighed. Projektet DynFlex skal bidrage hertil, idet projektets mål er at undersøge hvordan store PtX-anlæg kan integreres i energisystemet med en stor grad af fleksibilitet i driften af anlæggene.

Digitalisering af fleksibel, dynamisk og effektiv drift af net tilsluttede PtX-anlæg kræver:

  1. Simulerings-, prognose-, overvågnings-, kontrol- og optimeringsmetoder
  2. Metoder til fejldetektion, tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse af komponenter
  3. Real-time hardware-in-the-loop emulering og testfaciliteter til komponenter og systemer i laboratorier og i fuld skala

Den holistiske tilgang omfatter elnettet, sol- og vindenergiproduktion, energiomformere (AC til DC), elektrolyse, luftseparation, ammoniak- og metanolproduktion og deres grænseflader til el-, varme- og gasnettet.

Forventede resultater af projektet

Projektet har til formål at bane vejen for en stærkere integration af PtX-anlæg i det samlede energisystem ved at se på modellering, kontrolsystemer og dynamikker i anlæggene.

I projektet skal der udvikles nye metoder til test og fleksibel drift af individuelle PtX komponenter og systemer, som støtter op om opskalering og teknologiplatforme til produktionen af grønne brændstoffer. Det vil resultere i fleksible integrerede PtX-anlæg, der vil operere sikkert, fleksibelt og effektivt. Dette muliggør pålidelighed i energisystemet og gør det muligt for PtX-anlæg at have grænseflader til sektor-kobling, f.eks. fjernvarme og transportsektoren.  

Tidsramme
2022 – 2025

DYNFLEX er støttet af Innovationsfonden Danmark

Partnere

Teknologisk Institut
Technical University of Denmark
Aalborg Universitet
Syddansk Universitet
Alexandra Instituttet
Topsoe A/S
Energinet
Green Hydrogen Systems A/S
DynElectro ApS
Aabenraa Havn
EMD International A/S
CI ETF I Hoest P/S
European Energy A/S
ENFOR A/S
2-control ApS
Energicenter Nord ApS
Skovgaard Energy ApS
EWII Energi A/S