eSAF – e-metanol til flytrafik, Aalborg lufthavn

Sustainable Aviation Fuels (SAF) er kilde til reduktion af drivhusgasemissioner fra luftfart. I dag er produktionen af SAF meget begrænset sammenlignet med det globale forbrug, og samtidig diskuteres ambitiøse mandater for fremtidig anvendelse på nationalt såvel som EU-niveau. I Danmark er ambitionerne at gennemføre de første grønne indenrigsflyvninger allerede i 2025, og i 2030 skal alle indenrigsflyvninger bruge SAF. Dette skaber et presserende behov for hurtig udbredelse af SAF-produktionskapacitet.

SkyNRG vurderer, at hvert år fra 2027 til 2050 skal produktionskapaciteten øges med 1.000.000 tons/år alene i Europa. En af de mest bæredygtige og skalerbare ruter til SAF er via grøn brint og CO2, der omdannes til et syntetisk brændstof enten via metanol som mellemprodukt eller ved Fischer-Tropsch-syntese.

Formålet med eSAF-AAL er at udvikle og demonstrere en ny teknologi, der omdanner rå-metanol, før destillation, til eSAF i et enkelt trin ved hjælp af en banebrydende katalysator fra Vertimass, USA. Denne teknologi vil have klare fordele i sin evne til at operere fleksibelt baseret på elektricitet fra vedvarende kilder, og i sin enkelthed, der tilsammen gør den meget omkostningskonkurrencedygtig.

Tidsramme
2022 – 2024

Financiering
EUPD

Partnere

European Energy
Kosan Gas
Vertimass
Aalborg University
Port of Aalborg
Aalborg Airport

Kontakt

Marie-Louise Arnfast
Communications Manager

+ 45 4056 3436
arnfast@hydrogenvalley.dk