FIRE

Flexible Integration of Renewable Energy (FIRE), handler om at integrere mere vedvarende energi i energisystemet − uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden. Partnerne i projektet har sammen udviklet algoritmer, der kan balancere grøn energi i vores elsystem. Det er en forudsætning for, at vi kan nå de ambitiøse CO2 reduktionsmål, der er sat i Danmark.

Projektet afdækker derfor potentialet i at balancere fleksibel energiproduktion, energilagring, sektorkobling og forbrug. Dette arbejde skal føre til forretningskoncepter og -modeller, samt udviklingen af nye algoritmer, der kan sikre en bedre balancering af den vedvarende energi i energisystemet.

Tidsramme 
September 2019 – december 2020

Finansiering
EU

Partnere

Energinet
Energi Danmark
Hydrogen Valley
Center Danmark
Qampo
DTU – Danmarks Tekniske Universitet 

Kontakt

Søren Bjerregaard Pedersen
CEO

+45 20 27 92 42
soren@hydrogenvalley.dk

John Kjær
Head of Fuel Cell Projects

+45 20 20 52 73
john@hydrogenvalley.dk