Franz Cuculiza

Navn og stilling
Franz Cuculiza, Formand
Administrerende Direktør, Aage Vestergaard Larsen A/S

Fødselsår og køn
1956, mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt som formand 03.04.19

Særlige kompetencer
Akademiøkonom m. salg & marketing som speciale

Øvrige ledelseshverv
Medlem af Cemtec Fondens forretningsudvalg
Bestyrelsesmedlem i Hadsund Vandværk(næstformand siden 2004)
Medlem af Mariagerfjord Erhvervsråds repræsentantskab
Medlem af Dansk Industris specialudvalg for affald og ressourcer
Medlem af Dansk Industri Aalborgs bestyrelse
Medlem af Plastindustrien Danmarks bestyrelse
Medlem af Plastindustriens ”Innovationsforum for cirkulær plastemballage”
Medlem af Plastindustriens ”Netværk for genanvendelse af plast”
Medlem af styregruppen i ”Genanvendelsessektionen f. plast” under Plastindustrien

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig