Gert Braae

Navn og stilling
Gert Braae
CEO, Wind Cluster II ApS

Fødselsår og køn
1943, mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt 12.08.13
Tiltrådt 21.11.16 som næstformand.
Genudpeget 2015 og 2017.
Udpegningsperiode: 2 år.
Fratrådt som næstformand 30.04.19

Særlige kompetencer
Elektroingeniør, HD i regnskab, enkelt fag fra Can. Merc. studiet.
35 års erfaring som overingeniør og CEO i energiforsyningen.

Øvrige ledelseshverv
Medlem af Cemtec Fondens forretningsudvalg
Formand for bestyrelsen i Seneco A/S
Formand for bestyrelsen i B4F Consultants
Frivillig Rådgiver i Early Warning

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.