Gert Braae

Navn og stilling
Gert Braae
CEO, Wind Cluster II ApS

Alder og køn
78 år, mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt 12.08.13

Tiltrådt som næstformand 21.11.16
Fratrådt som næstformand 30.04.19

Genudpeget 2015, 2017 og 05.01.21
Udpegningsperiode udløber 05.01.23

Særlige kompetencer
Elektroingeniør, HD i regnskab, enkelt fag fra Can. Merc. studiet.
35 års erfaring som overingeniør og CEO i energiforsyningen.

Øvrige ledelseshverv
Medlem af Cemtec Fondens forretningsudvalg
Formand for bestyrelsen i Seneco A/S
Formand for bestyrelsen i B4F Consultants
Frivillig Rådgiver i Early Warning

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.