Green Offshore Vessel

Green Offshore Vessel handler om udviklingen af en detaljeret oversigt over alternative grønne brændsler til kystnære skibe. Ved at have et informativt beslutningsgrundlag, der kigger på fordele og ulemper ved hvert brændstof, kan der træffes en beslutning om, hvilke alternativer, der kan benyttes nu, samt hvilke, der kan benyttes i fremtiden, når de er modnet.

Projektpartnere skal sammen give bud på en grøn løsning for et konkret skib, der servicerer vindmøller i Nordsøen. Herunder hvad det kræver af infrastruktur, samt hvilke krav det sætter til designet af skibets fremdrift.

Oversigten over de alternative brændsler skal så vidt muligt offentliggøres til andre rederier, så de kan bruge den konkrete viden, der skabes i forbindelse med projektet.,

Tidsramme 
April 2020 – november 2021

Finansiering
Den Danske Maritime Fond

Partnere

Energy Innovation Cluster
ESVAGT
Aarhus Universitet, Institut for ingeniørvidenskab
Hydrogen Valley
Powercon
CS Electric
Odense Maritime Technology
Ballard Power Systems Europe 
PONPOWER CAT
Dansk Ingeniør Service

Kontakt

Søren Bjerregaard Pedersen
CEO

+45 20 27 92 42
soren@hydrogenvalley.dk

John Kjær
Head of Fuel Cell Projects

+45 20 20 52 73
john@hydrogenvalley.dk