Med GreenCem projektet skal partnerne afdække de tekniske og økonomiske vilkår for CO2-fangst, lagring og anvendelse med afsæt i Aalborg Portlands cementproduktion i Aalborg.

På trods af betydelige fremskridt inden for energieffektivitet, brugen af alternative brændstoffer og nye cement-typer har cementindustrien globalt set den næststørste andel af den samlede industrielle CO2-udledning, med 27% (2,2 gigaton CO2 pr. år, GtCO2/år) i 2014.

Aalborg Portland er den største industrielle CO2-udleder i Danmark, der tegner sig for ca. 4% af den samlede danske CO2-udledning. Uden CO2-opsamling (carbon capture) vil Aalborg Portland ikke kunne nå den danske målsætning om en national CO2-reduktion på 70% i 2030.

Hovedformålet med projektet er at identificere den mest lovende teknologi til CO2-fangst og udvikle et CO2-fangstanlæg, der er tilpasset de forskellige procesbetingelser på Aalborg Portland. Dette skal gennemføres for at kunne opnå de lavest muligt omkostninger til CO2-fangst.   

Projektet vil derudover undersøge både et CO2-lagringsspor og et CO2-udnyttelsesspor, som vil omfatte livscyklusanalyser og forståelse af de tekniske, økonomiske og bæredygtige aspekter af de mulige løsninger.

Partnerne forventer med projektet at kunne opnå et teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag i forhold til videre skridt med et stort demonstrationsprojekt og på sigt et storskala-anlæg, herunder behovet for støtte og finansiering.

15.07.2020: Cementgigant får millioner til at lagre CO2, Arbejderen 

22.06.2020: CO2-fangst hos Aalborg Portland skal undersøges, Aalborg Portland  

24.06.2020: 308 millioner til CO2-lagring, grøn cementproduktion og en sensor-værktøjskasse, Energy Supply

Juni, 2020: GreenCem, Energiforskning.dk  

Tidsramme 
August 2020 – januar 2022

Finansiering
EUDP

Partnere

Aalborg Portland
Port of Aalborg
Aalborg Energi Holding 
REintegrate
Aalborg Universitet
Hydrogen Valley
DFDS
RenoNord

Kontakt

John Kjær
Head of Fuel Cell Projects

+45 20 20 52 73
john@hydrogenvalley.dk