Grøn Balancekraft

Formålet med projektet var at tilvejebringe det teknisk/økonomiske grundlag for beslutning om at iværksætte et demonstrationsprojekt i Mariagerfjord Kommune. Studiet skulle demonstrere egnetheden af saltkavernerne i Hvornum som lager for energigasser (brint eller metan) som led i etablering af nødvendig grøn balancekraft i en fremtidig fossilfri dansk energiforsyning.

Tidsramme 
2013

Finansiering
Vækstforum Region Nordjylland

Partnere

Hydrogen Valley/CEMTEC
Air Liquide 
Akzo Nobel 

Kontakt

Søren Bjerregaard Pedersen
CEO

+45 20 27 92 42
soren@hydrogenvalley.dk