Hans Jørgen Schmidt

Navn og stilling
Hans Jørgen Schmidt
Kvalitetsingeniør, Aalborg Energie Technik A/S

Alder og køn
53 år, mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt 12.08.13

Genudpeget 2015, 2017 og 05.01.21
Udpegningsperiode udløber 05.01.23

Særlige kompetencer
Uddannet teknikumingeniør fra maskinretningen samt civilingeniør i Virksomhedsteknologi.
Har erfaring og ekspertise i udnyttelse af saltkaverner, opbygning og drift af større proces- og energiproduktionsanlæg, produktion af fødevarer, farmaci-, rengørings- samt personlig plejeprodukter, sikkerheds-, miljø-, kvalitets- og energiledelsessystemer, projekt- og personale- og virksomhedsledelse, arbejde i store internationale koncerner såvel som mindre organisationer.

Øvrige ledelseshverv
Støvring Vandværk, næstformand
Støvring Varmeværk, bestyrelsesmedlem

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.