Hans Jørgen Schmidt

Navn og stilling
Hans Jørgen Schmidt
Kvalitetsingeniør, Aalborg Energie Technik A/S

Fødselsår og køn
1968, mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt 12.08.13
Genudpeget 2015 og 2017.
Udpegningsperiode: 2 år.

Særlige kompetencer
Uddannet teknikumingeniør fra maskinretningen samt civilingeniør i Virksomhedsteknologi.
Har erfaring og ekspertise i udnyttelse af saltkaverner, opbygning og drift af større proces- og energiproduktionsanlæg, produktion af fødevarer, farmaci-, rengørings- samt personlig plejeprodukter, sikkerheds-, miljø-, kvalitets- og energiledelsessystemer, projekt- og personale- og virksomhedsledelse, arbejde i store internationale koncerner såvel som mindre organisationer.

Øvrige ledelseshverv
Støvring Vandværk, næstformand
Støvring Varmeværk, bestyrelsesmedlem

Udpeget af:
Mariagerfjord Erhvervsråd

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.