Hvad er ammoniak?

Ved stuetemperatur er ammoniak en farveløs, stærkt irriterende gas med en skarp, kvælende lugt. Ammoniak komprimeres let og danner en klar væske under tryk og opbevares normalt i stålbeholdere.

Det er et af de mest producerede industrielle kemikalier i verden, hovedsageligt til at producere kunstgødning. Udover at være anvendeligt til landbruget, så kan ammoniak også bruges som kølemiddel, til fremstilling af plast, sprængstoffer, tekstiler, pesticider, farvestoffer og andre kemikalier.

I dag produceres langt størstedelen af ammoniak i en såkaldt Haber-Bosch proces, der bruger naturgas og kvælstof. I miljøet er ammoniak en del af kvælstofcyklussen og produceres i jord fra bakterielle processer. Ammoniak produceres også naturligt ved nedbrydning af organisk materiale, herunder planter, dyr og animalsk affald.

Det er et vigtigt slutprodukt i Power-to-X konceptet og kan produceres bæredygtigt ved hjælp af vedvarende energi, som bruges til at splitte vand til brint, som derefter tilsættes kvælstof, der bliver separeret fra luften. Ammoniak er også set som et lovende bud på shippingindustriens fremtidige CO2-frie brændstof, da ammoniak hverken udleder CO2 eller andre uønskede partikler såsom svovl.