Hvad er energilagring?

Energilagring handler om at kunne gemme energi til senere brug, så effektivt som muligt. Der findes mange forskellige teknologier og processer til at producere energi og opbevare det i forskellige former, så det kan genanvendes. Batterier er et godt eksempel på en energilagringsteknologi, men spørgsmålet er, om det er den bedste løsning i fremtiden.

Ideen om at gemme energi til senere brug er meget relevant i forbindelse med stabilisering af vores fremtidige energisystem. Man regner med, at der kommer varierende produktion og forbrug af energi, da vores energikilder i højere grad er baseret på vind og sol.

I dag er det en udfordring at lagre energi i stor skala uden betydelige tab. Der arbejdes og forskes meget i kemisk og termisk energilagring, samt videreudviklingen af batterier, både i Danmark og i udlandet.

 

Brint kan bruges til energilagring, da både vind- og solenergi kan bruges til at producere brint gennem elektrolyse af vand. I moderne elektrolyseanlæg kan op til 80% af den elektriske energi omdannes til kemisk energi i brintmolekylerne. I forbindelse med brint produktion i stor skala, er der undersøgelser der peger på, at brinten kan gemmes til senere brug i undergrunden i store salt kaverne. Når man vil bruge den lagrede energi igen, kan brinten føres gennem en brændselscelle til at genere elektrisk energi og varme.  Energilagringsmetoder som denne er dog ikke realistiske i dag, og kræver flere undersøgelser, infrastruktur og opskalering.