Hvad er methanol?

Methanol er en farveløs, vandopløselig væske, der har mild alkoholisk lugt, på grund af disse egenskaber er den også kendt som træsprit. Methanol er en vigtig råvare for den kemiske industri såvel som den fremtidige energi- og brændselsindustri. Det er et populært kemikalie, og det er en de mest transporterede anvendte kemikalier i verden, da det blandt andet bliver brugt til at lave lim, biodiesel og pesticider. Methanol nedbrydes naturligt ved et udslip i naturen, og kan ved større udslip fortyndes med vand.

Methanol er et vigtigt produkt fra Power-to-X processen, da det kan produceres med vedvarende energi. I dag bliver størstedelen af metanol fremstillet ved dampreformering af naturgas, men ved at kombinere brint fra elektrolyse og CO2 fra biogas i en katalytisk proces kan metanol produceres bæredygtigt.

Methanol er lovende som et fremtidigt brændstof, da det har fremragende forbrændingsegenskaber. På trods af at dens energitæthed, som er ca. halvdelen af benzin, har den et højere oktantal end benzin, hvilket giver mulighed for et højere kompressionsforhold og øget forbrændingseffektivitet.

Methanol kan bruges direkte i en forbrændingsmotor med mindre ændringer, eller det kan blandes med benzin for at producere et højoktan og effektivt brændstof med lavere emissioner end konventionel benzin. Udover de tilsyneladende muligheder i en forbrændingsmotor betragtes methanol også som et lovende skibsbrændstof. 

Grundet den store erfaring med at håndtere og opbevare methanol, kan det integreres forholdsvis nemt i den nuværende infrastruktur til transportsektoren.