Hvad er Power-to-X?

I december 2019 fik Danmark en ny klimalov, hvis ambition er at nedbringe CO2-udslippet med 70 procent i 2030 målt i forhold til 1990. Det endelige mål er klimaneutralitet i 2050 som følge af Paris-aftalen, der blev indgået af de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC).   

For at nå i mål med den ambitiøse målsætning, så kræver det, at der bliver taget nye metoder i brug, specielt inden for sektorkobling og energilagring.

Power-to-X er en oplagt løsning til netop sektorkobling (brændstoffer til transportsektoren og varme til fjernvarmesektoren) og energilagring (brint og electrofuels kan langtidslagres).

Power-to-X er en betegnelse for at udnytte elektricitet fra vedvarende energikilder fra f.eks. vindmøller (power) til at producere grøn brint, som blandt andet ved at tilføre CO2 kan omdannes til et andet grønt slutprodukt (X) f.eks. methanol. Det kan lagres og distribueres til forskellige formål som varme, transport og industriprocesser.

EU-Kommissionen peger på Power-to-X som led i indsatsen for drivhusgasneutralitet i 2050 og som noget, der spiller en central teknologisk rolle i hele den grønne omstilling.

Hydrogen Valley har mere end 15 års erfaring i at bringe Power-to-X fra idé til handling i form af projekter og aktiviteter. Tag et kig på vores projekter her, og se hvordan vi realiserer Power-to-X sammen med en lang række samarbejdspartnere og videnstunge institutioner.