Vi er beærede over, at HyBalance-projektet var blandt de 4 finalister i den 21. Energy Globe Award, i kategorien Fire – og bliver bedømt som en af de bedste fra omkring 2500 indsendelser. Hvert år udnævner Energy Globe Award de bedste løsninger til aktuelle energi- og klimaforandringer. 

Læs mere

HyBalance

HyBalance er et projekt, som demonstrerer brugen af grøn brint i fremtidens energisystem. HyBalance-projektet er et af flere initiativer, som gennem udnyttelsen af potentialet i brint vil bidrage til at transformere energisystemet fra at være afhængigt af fossile brændstoffer til at være baseret på vedvarende og lokale energikilder.

Produktionen af brint sker gennem vandbaseret elektrolyse, hvilket gør det muligt at lagre overskydende el fra vindmøller. Det bidrager til at balancere elnettet, og brinten kan anvendes i industrien og i transportsektoren.

Projektet er en teknologisk showcase for bæredygtig udvikling i Europa. Derfor har projektet modtaget både europæisk og dansk støtte fra henholdsvis Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking og det danske EUDP-program.

Air Liquide, der er aktivt involveret i udbredelsen af brint som bæredygtig energi, er hovedinvestor og projektleder af HyBalance-projektet.

Danmark er valgt som stedet, hvor det innovative projekt gennemføres. Det skyldes Danmarks fokus på vedvarende energi og integration heraf i energisystemet.

Læs mere om HyBalance projektet på hybalance.eu

Tidsramme 
Januar 2016 – september 2020

Finansiering
FCH JU og EUDP

Partnere

Air Liquide
Cummins (formerly Hydrogenics)
Centrica (formerly NEAS Energy)
Hydrogen Valley
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST)

Associerede partnere:
Energinet
AkzoNobel
Sintex

Kontakt

Marie-Louise Arnfast
Communications Manager

+45 40 56 34 36
arnfast@hydrogenvalley.dk