20.07.2016

Hvordan øger vi brugen af brint og andre grønne gasser i transportsektoren? Det er et af fokusområderne hos Hans Jørgen Brodersen, der pr. juni 2016 er ansat hos Hydrogen Valley som projektleder.

– Omstillingen fra den fossile energi til den vedvarende energi er nødvendig og spændende. Og den store hurdle er, hvordan vi får transportsektoren med ind i den omstilling, fortæller Hans Jørgen Brodersen.

Som projektleder skal Hans Jørgen skabe og igangsætte nye projekter, der afdækker og øger mulighederne for, at blandt andet brint kan anvendes i transportsektoren. Både, når det gælder busser, gaffeltrucks og personbiler.
Fra næste år vil der i Hobro blive produceret grøn brint nok til at holde 1000 brintbiler kørende om året. Det sker, når en nyetableret brintfabrik er klar til at producere brint, som er baseret på elektrolyse af strøm, der kommer primært fra vindmøller. Projektet hedder Hybalance, er støttet af EU og det danske ForskEL-program og har Air Liquide, Hydrogenics, Neas Energy, Ludwig Bölkow Systemtechnik og Hydrogen Valley som partnere.

Hans Jørgen Brodersen har i mange år arbejdet med energiteknologier og miljøstyring, blandt andet som leder af bølgeenergi-testcentret i Hanstholm. Hans Jørgen er uddannet civilingeniør, har en årrække været ansat på blandt andet Aalborg Universitet og Deloitte og har deltaget i udarbejdelsen af Ingeniørforeningens anerkendte bud på nationale strategier for energi, hvoraf det seneste udkom i 2015 (IDAs Energivision 2050).