Hydrogen Valley

Hydrogen Valley har mere end 15 års erfaring i at bringe Power-to-X fra idé til handling.

Projektorganisationen tager initiativ til aktiviteter, forretningsmodeller og projekter, som afdækker, hvordan PtX kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem henimod at være baseret på vedvarende energikilder. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og forskningsinstitutioner.

Hydrogen Valley arbejder for at tiltrække investeringer inden for området og har hidtil medvirket til at skabe mere end 200 arbejdspladser i Nordjylland. De etableres typisk i forlængelse af projekter, som efter dokumenteret bæredygtighed forlader projektfasen og overgår til produktion.

Centret er placeret i CEMTEC erhvervspark i Hobro og finansieres af Mariagerfjord Kommune samt projektmidler fra nationale og internationale fonde.