Leif Skaarup

Navn og stilling
Leif Skaarup
1. Viceborgmester, Mariagerfjord Kommune

Alder og køn
48 år, mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt 31.12.13

Genudpeget 17.01.18
Udpegningsperiode udløber 17.01.22

Særlige kompetencer
Politisk styring og økonomi
Offentlig administration

Øvrige ledelseshverv
Mariagerfjord kommune – 1. Viceborgmester
Kommunekontaktråd (KKR) – medlem
Mariagerfjord Erhvervsråd – forretningsudvalgsmedlem
FOA Mariagerfjord – bestyrelsesmedlem og politisk kasserer
FOA – Hovedbestyrelsessuppleant

Udpeget af:
Mariagerfjord Kommune

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.