Mads Pagh Nielsen

Navn og stilling
Mads Pagh Nielsen

Lektor, Ph.D., Viceinstitutleder for Uddannelse og Studieleder
Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Alder og køn
48 år, Mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt: 01.01.21
Udpegningsperiode udløber 01.01.25

Særlige kompetencer
Ekspert i modellering, optimering og procesintegration af termiske og kemiske systemer – bl.a. power-2-x systemer, brændselscellesystemer, elektrolysesystemer, varmepumper og andre generelle energiforsyningssystemer samt mere end 20 års erfaring med undervisning på universitetet i fag inden for termisk/kemisk procesteknik.

Øvrige ledelseshverv

Leder af det tværfaglige forskningsprogram inden for electro-fuels på Institut for Energiteknik.

Udpeget af:
Aalborg Universitet

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.