Mads Pagh Nielsen

Navn og stilling
Mads Pagh Nielsen

Lektor, Ph.D., Viceinstitutleder for Uddannelse og Studieleder
Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Fødselsår og køn

1974, Mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt: 01.01.2021
Udpegningsperiode: 4 år

Særlige kompetencer
Ekspert i modellering, optimering og procesintegration af termiske og kemiske systemer – bl.a. power-2-x systemer, brændselscellesystemer, elektrolysesystemer, varmepumper og andre generelle energiforsyningssystemer samt mere end 20 års erfaring med undervisning på universitetet i fag inden for termisk/kemisk procesteknik.

Øvrige ledelseshverv

Leder af det tværfaglige forskningsprogram inden for electro-fuels på Institut for Energiteknik.

Udpeget af:
Aalborg Universitet

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.