Mogens Jespersen

Navn og stilling
Mogens Jespersen
Borgmester, Mariagerfjord Kommune

Alder og køn
65 år, mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt 31.12.13

Genudpeget 2018 og 27.01.22
Udpegningsperiode udløber 31.12.25

Særlige kompetencer
Politisk styring og økonomi
Offentlig administration

Øvrige ledelseshverv
Bestyrelse Mariagerfjord Erhvervsråd
Bestyrelse Hadsund Fjernvarmeværk
Næstformand Spar Nord Aktionærråd
Bestyrelse Stinne og Martinus Sørensens Fond
Formand Martinus Sørensens Mindefond
Repræsentantskab Alm Brand A/S
Bestyrelse PKA Pension A/S
Bestyrelse Pensionskassen Sygeplejersker
Bestyrelse Hospice Mariagerfjord

Udpeget af:
Mariagerfjord Kommune

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne som uafhængig.