Nordjyske Bioenergimodeller

Formålet med projektet var at udvikle forretningsmodeller for en øget udnyttelse af biomasse i den lokale energiproduktion. Der blev fokuseret på og undersøgt om biogas, pileflis og/eller halm kunne indgå i den lokale energiforsyning. Endvidere blev der fokuseret på, om der kan skabes samarbejdsflader mellem landbrug og energiforbrugere med kommunen som interessent.

Projektet blev gennemført i et partnerskab som repræsenterede interessenterne inden for værdikæden fra biomasse til energiforbrug og dækkede de 4 kommuner: Frederikshavn, Thisted, Vesthimmerland og Mariagerfjord.    

Annoncetillæg til Nordjyske 19. oktober 2014 “Nordjyske Bioenergimodeller”.

Tidsramme 
2011 – 2014

Finansiering
Den Europæiske Regionalfond

Partnere

Frederikshavn Kommune
Thisted Kommune 
Vesthimmerlands Kommune 
Mariagerfjord Kommune
Hydrogen Valley

Kontakt

Søren Bjerregaard Pedersen
CEO

+45 20 27 92 42
soren@hydrogenvalley.dk