Per Husted

Navn og stilling
Per Husted
Byrådsmedlem, Selvstændig

Alder og køn
56 år, mand

Dato for indtrædelse
Indtrådt 27.01.22

Udpegningsperiode udløber 31.12.25

Særlige kompetencer
Ejendoms- og konceptudvikling
Politiske processer

Øvrige ledelseshverv

Ejer og direktør af PH Information ApS
Direktør, bestyrelsesmedlem og medejer af GTI Invest ApS samt datterselskaber af GTI Invest ApS.

Udpeget af:
Mariagerfjord Kommune

Uafhængighed
Betragtes jf. kriterierne under punkt 2.4.1 som uafhængig.