Projekter

I Hydrogen Valley omsætter vi Power-to-X ideer til konkrete projekter. Vi tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller for, hvordan Power-to-X kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

Green Offshore Vessel

PtX-Business

Power2Hydrogen

Nordjyske Bioenergimodeller

Grøn Balancekraft