PtX-Business

Power-to-X teknologierne er et oplagt bidrag til at realisere regeringens 2030-mål, og der er et stort behov for virksomheder, som kan udvikle produkter, der kan udfase og reducere forbruget af fossile brændsler.

Hydrogen Valley, Brintbranchen og Greenlab Skive er gået sammen om projektet P2X Business, hvis formål er at skabe et optimalt inkubationsmiljø og bidrage til, at danske virksomheder kan udvikle anlæg, produkter, services og forretningsmodeller i et stærkt voksende Power-to-X marked.

Projektet skal virke som accelerator for Power-to-X- teknologiudvikling ved blandt andet at screene markedet for virksomheder, der har mulighed for at vækste inden for området. Herefter vil projektpartnere række ud til virksomhederne ved at tilbyde formidling og information af potentialet for udvikling af Power-to-X. Virksomhederne bliver tilbudt rådgivnings- og videnssamarbejder samt innovation camps med leverandører og producenter til energisystemerne med fokus på Power-to-X.  

Disse aktiviteter vil foregå med udgangspunkt i de to lokationer i Hobro og Skive hos henholdsvis Hydrogen Valley/CEMTEC og Greenlab Skive, men med det klare mål at skalere konceptet til de store eksisterende og fremtidige energihubs nationalt og internationalt.

Har du en Power-to-X forretningsidé? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi tager gerne en indledende dialog og får afklaret dine forretningsmuligheder.

Tidsramme 
Januar 2020 – juni 2022

Finansiering
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Partnere

Greenlab Skive
Brintbranchen
Hydrogen Valley

Kontakt

Søren Bjerregaard Pedersen
CEO

+45 20 27 92 42
soren@hydrogenvalley.dk